Thống kê
Hôm nay : 8
Tháng 08 : 155
Năm 2022 : 5.033
 • Nguyễn Thị Thu Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên lớp 3 tuổi
  • Học hàm, học vị:
   Đại học SPMN
 • Hoàng Thị Nguyệt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên nhà trẻ
  • Học hàm, học vị:
   TCSPMN
 • Đỗ Thị Thu Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Học hàm, học vị:
   CĐKT
  • Điện thoại:
   0977233159
 • Đinh Thị Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên 5 tuổi
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSPMN
  • Điện thoại:
   0365411550
 • Nguyễn Thị Hậu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên 4 tuổi
  • Học hàm, học vị:
   Đại học SPMN
  • Điện thoại:
   0373530443
 • Cao Thị Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   KTNT- giáo viên nhà trẻ
  • Học hàm, học vị:
   Đại học SPMN
 • Hoàng Thị Luân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   KT4T - Giáo viên 4 tuỏi
  • Học hàm, học vị:
   CĐSPMN
 • Nguyễn Thị Luân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   KT3 T- Giáo viên 3 tuổi
  • Học hàm, học vị:
   Đại học SPMN
  • Điện thoại:
   0326097382
 • Cao Thị Xim
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên 5 tuổi
  • Học hàm, học vị:
   Đại học SPMN
  • Điện thoại:
   0982808515